پرتقال – نارنجی تصویر انتشار عراقچی اینستاگرام

پرتقال – نارنجی: تصویر انتشار عراقچی اینستاگرام اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زجر ٥ دولت با ارثیه احمدی‌نژاد

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم، می‌گوید با وجود تحویل مسکن مهر، هم‌چنان پرسشها زیرساختی آن باقی خواهد ماند.

زجر ٥ دولت با ارثیه احمدی‌نژاد

زجر ٥ دولت با ارثیه احمدی نژاد

عبارات مهم : پروژه

عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی دولت یازدهم، می گوید با وجود تحویل مسکن مهر، هم چنان پرسشها زیرساختی آن باقی خواهد ماند.

شرق نوشت:چالش هاي مسكن مهر از همان وقت كه به دولت يازدهم به ارث رسيد، براي دولت روشن بود و بدزخم بودن آن، به گفته مسئولان، مشخص. با اينكه دولت يازدهم با شرط و شروطي گفته اين پروژه را (البته به طور مشخص در تهران) تا پايان امسال به پايان خواهد برد؛ ولی عباس آخوندي، وزير راه وشهرسازي دولت يازدهم، مي گويد با وجود تحويل مسكن مهر، همچنان مشكلات زيرساختي آن باقي خواهد ماند؛ آن هم تا سه یا چهار برنامه توسعه اي آينده؛ يعني معادل ٢٠ سال! اين عدد، رقم بزرگي است براي پروژه اي كه كارشناسان مسكن و مصالح، از آن از همين اكنون با عنوان بافت هاي فرسوده نام مي برند؛ يعني آماده شدن زيرساخت ها در شرايط عمق فرسودگي ساختمان. اين علاوه بر آن است كه مسكن مهر به گفته آخوندي، حاشيه نشيني را افزايش داده است.

زجر ٥ دولت با ارثیه احمدی‌نژاد

وزير راه وشهرسازي دولت يازدهم با بيان اينکه مسکن مهر تا چهار برنامه توسعه اي ديگر هم درگير پرسشها زيرساختي هست، گفت: مسکن مهر براي ازبين بردن حاشيه نشيني بود؛ ولی در حقيقت حاشيه ديگري به حاشيه نشيني اضافه کرد.

عباس آخوندي با بيان اينکه اکنون ٩ ميليون نفر در بافت فرسوده و ١٩ ميليون نفر در مسکن حاشيه نشين زندگي مي کنند، اظهار کرد: در اين سال ها راه حل هاي انجام شده، با مسئله سازگاري نداشته و با طرح هايي مانند مسکن مهر براي ازبين بردن حاشيه نشيني، در حقيقت حاشيه ديگري بر آن افزوده ايم.وي تصريح کرد: يکي از اين مسائل، حاشيه نشيني است که اكنون ١١ ميليون حاشيه نشين در کشور داريم. معتقديم اين مسئله را بايد در خود آن منطقه حل کرد. اين جمعيت امکان جابه جايي به نقطه ديگري را ندارد.

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم، می‌گوید با وجود تحویل مسکن مهر، هم‌چنان پرسشها زیرساختی آن باقی خواهد ماند.

آخوندي با بيان اينکه در مسکن مهر بايد از ابتدا تناقضي را حل مي کرديم؛ چراکه نبايد براي مردم انتظار جديدي ايجاد مي شد، افزود: به همين منظور، تعهد داديم اين پروژه نيمه تمام را که تعهد دولت بوده، تکميل کنيم و در اين مدت، ٩٠٠ هزار واحد مسکن مهر را تحويل داده ايم و تقريبا همه آنها به جز ٩٠ هزار واحد آن در پرديس، البرز و برخي شهرهاي استان خوزستان، به اتمام رسيده است.

وزير راه وشهرسازي دولت يازدهم اظهار کرد: کار ما براي ساخت مسکن مهر، انجام شده است هست؛ ولی به دليل نبود زيرساخت هايي مانند مراکز آموزشي، مراکز درماني و تأسيسات مورد نياز، بايد بگويم تا سه يا چهار برنامه توسعه ای ديگر، پرسشها زيرساختي مسکن مهر، اموال شما نمايندگان خواهد بود.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي هم روز گذشته در رابطه با مسكن مهر، موضعي انتقادي گرفت و گفت: شأن دولت سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و هدايت هست؛ نه مباشرت در ساخت وساز. بنابراين حرکت ها در دولت آينده با توجه به اتمام تعهدات ساخت مسکن مهر به اين سمت و سو استمرار پيدا مي کند.

زجر ٥ دولت با ارثیه احمدی‌نژاد

محمد شکرچي زاده افزود: گزارش ها نشان مي دهد امکان مکان يابي بهتري براي پروژه هاي مسکن مهر در برخي از سايت ها، به ويژه پرديس، وجود داشته است تا هزينه هاي آماده سازي زيرساخت هاي اساسي اعم از تأمين آب، برق، گاز، تلفن و ديگر امکانات ضروري با پرسشها کمتري مواجه باشد.وي ادامه داد: ولی جانمايي نادرست و غيرکارشناسي پروژه ها، موجب تحميل هزينه هاي فراواني به دولت و حتي متقاضيان مسکن مهر مي شود.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي بيان کرد: زیاد پيمانکاران پروژه هاي مسکن مهر، در دولت قبل گزینش شده است و درعين حال بخشي از اجراي پروژه هاي مدنظر به پيمانکاران خارجي واگذار شده است بود؛ درحالي که امکان اجراي اين پروژه ها از سوي پيمانکاران داخلي وجود داشته است.

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم، می‌گوید با وجود تحویل مسکن مهر، هم‌چنان پرسشها زیرساختی آن باقی خواهد ماند.

واژه های کلیدی: پروژه | برنامه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs